تست مواد نافذ P.T

تست مواد نافذ P.T

بازرسی
Liquid Penetrant Test (PT) دستورالعمل بازرسی آزمایش رنگ­های نافذ شرایط پرسنل 5-3-1- پرسنلی که تست P.T را مطابق این دستورالعمل انجام می‌دهند می‌بایست دارای مجوز SNT-TC-1A و یا دارای تجربه کافی در انجام تست باشند و یا توسط بازرس با تجربه شرکت و یا سرپرست NDT مورد تأیید قرار گرفته باشند. موارد مورد استفاده:   مایع نافذ فلورسنتی و مایع نافذ قابل رویت (Visible) مطابق یکی از سه گروه به شرح ذیل می‌تواند باشد: 1-    محصولات قابل شستشو با آب 2-     محصولات امولسیونی 3-    محصولات حلال بر نکته: بهتر است از گروه 1 و 3 و ترجیحاً از گروه 1  استفاده گردد. محدودیت‌های تکنیکی: 1-مخلوط کردن مواد نافذ از خانواده‌های مختلف با کارخانجات مختلف مجاز نمی‌باشد. 2-در تست مجدد با مواد نافذ قابل شستشو، ممکن است در اثر آلودگی باعث…
ادامه مطلب