تست آلتراسونیک UT

تست آلتراسونیک UT

بازرسی, پروژه ها
تستهای غیر مخرب ﴿NDT﴾ تست آلتراسونیک ﴿UT﴾ تست غیرمخرب: تست مواد گوناگون از نظر وجود هر نوع گسستگی،  بدون هر گونه اثر تخریبی بر آن. مهمترین روشهای تست غیر مخرب شامل: 1.      آلتراسونیک ﴿UT﴾ 2.      رادیوگرافی ﴿RT﴾ 3.      ذرات مغناطیس ﴿MT﴾ 4.      مواد رنگی نافذ ﴿PT﴾ 5.      بازرسی چشمی ﴿VT﴾ 6.      جریان گردابی ﴿ET﴾ در تمام روشهای فوق تفسیر نتایج بدست آمده  اهمیت حیاتی دارد که بیشتر به مهارت و تجربه اپراتور بستگی دارد. اگر چه استفاده از فرمولهای متناسب با نوع تست، تکنیک و دستورالعملهای لازم صحت کار را افزایش خواهد داد. تاریخچه تست التراسونیک در قرون وسطی کارگران ماهری که برای کلیساها ناقوس می­ساختند بصورت تجربی بعد از ضربه زدن به ناقوس از روی صدای آن به سلامت یا وجود عیب در آن پی می­بردند. از این قانون…
ادامه مطلب