شرکت سهامی خاص تاسیس: ١٣٨٩

انجام تست جوش و ضخامت سنجی در کارخانجات سیمان استان همدان
تست التراسونیک براکت های کوره اصلی کارخانه ی سیمان نهاوند
ضخامت سنجی کوره اصلی کارخانه ی سیمان نهاوند
هگمتان آسیاب سیمان و راک ریتایمر،پوسته غلتک آسیاب مواد کارخانه سیمان تست جکهای آسیاب مواد وسنگ شکن وجکهای آسیاب
تست ساختار چکشهای سنگ شکن کارخانه سیمان هگمتان
تست ترک یابی الکترود گیرهای کوره قوس الکتریکی کارخانه ویان
تست و ضخامت سنجی مخازن شرکت پتروشیمی همدان