معرفی اجمالی

  • شرکت سینا جوش ازمای همدان
  • ماهیت کسب و کار: شرکت سهامی خاص 
  • محدوده فعالیت: ملی 
  • سال تاسیس: ١٣٨٩ 
  • تعداد پرسنل: ٧
  • مدیریت:مهندس تیموری