-کادر مجرب ومتخصص در زمینه تستهای غیر مخرب ومشاوره – انجام بازرسی بدون محدودیت در هر نقطه از کشور