درباره ما

تست جوش -عیب یابی – ترک یابی -ضخامت سنجی و….

۱.     تست آلتراسونیک ﴿UT﴾

۲.      تست رادیوگرافی ﴿RT﴾

۳.     تست ذرات مغناطیس ﴿MT﴾

۴.      تست مواد رنگی نافذ ﴿PT﴾

۵.      بازرسی چشمی ﴿VT﴾

۶.      تهیه wps و PQR برای قطعات تعمیری

۷. مشاوره در زمینه های انجام نوع تست

۸. بازرسی و تایید خرید قطعات