انجام تست جوش و ضخامت سنجی ،ترک یابی به روشهای غیر مخرب (NDT) (تست التراسونیکUT) (تست مواد نافذ PT) (تست ذرات مغناطیسی MT) (تست رادیو گرافی RT) (بازرسی چشمی VT)

ت

ت

برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر تماس بگیرید